Kancelaria SGS

Adwokaci i Radcowie Prawni

Sorówka i Wspólnicy sp. k.


Kancelaria SGS specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Głównym obszarem praktyk kancelarii są prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze, prawo zamówień publicznych, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo korporacyjne, prawo ubezpieczeniowe, prawo pracy i prawo rodzinne.


WSPÓLNICY


Szymon Sorówka

radca prawny/wspólnik

Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wpisany na listę radców prawnych uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada 5-letnie doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze osób prawnych w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, prawa budowlanego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych oraz prawa upadłościowego i naprawczego. Pracując w renomowanych wrocławskich kancelariach, zajmował się doradztwem prawnym i prowadzeniem spraw sądowych podmiotów z branży budowlanej, wydobywczej, medycznej, jak również syndyków masy upadłości oraz osób fizycznych w sporach pozostających w zakresie wyżej wskazanych gałęzi prawa. Biegle posługuje się językiem angielskim.


 

Krzysztof Gorlewski,

komandytariusz

Ukończył aplikację adwokacką w roku 2017. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując w renomowanych wrocławskich kancelariach adwokackich i radców prawnych, a także jako In-House Lawyer spółek z branży budownictwa drogowego i branży wydobywczej. W dotychczasowej pracy zajmował się między innymi udzielaniem porad prawnych oraz rozwiązywaniem problemów prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Negocjował i opiniował zawierane przez spółki umowy (m.in. umowy o roboty budowlane, w tym umowy oparte na FIDIC, dostawy, najmu, dzierżawy, sprzedaży, leasingu, konsorcjum, transportowe, zlecenia, użyczenia). Zapewniał obsługę spółek grupy kapitałowej w zakresie prawa kontraktowego i korporacyjnego. Brał udział w procesach due diligence oraz restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych. Doradzał w zakresie kompleksowego zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej obsługiwanych podmiotów.  Posługuje się językiem angielskim.


WSPÓŁPRACOWNICY


Marcin Zawalski

adwokat

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Ukończył aplikację adwokacką i jest członkiem Wrocławskiej Izby Adwokackiej. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w wiodących  wrocławskich kancelariach adwokatów i radców prawnych. Specjalizuje się w szeroko rozumianym obszarze prawa cywilnego, w szczególności w  kompleksowej obsłudze osób prawnych  w zakresie  prawa gospodarczego i handlowego, prawa budowlanego, prawa pracy, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa restrukturyzacyjnego. Posiada bogate doświadczenie procesowe zarówno przed sądami cywilnymi, jak i karnymi, występując jako pełnomocnik zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych. Zajmował się doradztwem oraz obsługą prawną w zakresie prawa kontraktów, projektując i negocjując szereg umów gospodarczych dla profesjonalnych podmiotów obrotu gospodarczego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.


Marcin Rostocki

adwokat

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 2011 r. również doktorant w Zakładzie Prawa Administracyjnego. W 2012 r. został członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Swoją przygodę z praktyką zawodową rozpoczął już w trakcie studiów, podczas których zdobywał doświadczenie zawodowe we wrocławskich kancelariach prawnych, a także w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UWr, w latach 2010-2011 pełniąc funkcję Prezesa Zarządu. Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń zdobywał we wrocławskich i oleśnickich liceach, w których prowadził liczne projekty pod szyldem Uniwersytetu Wrocławskiego, aby następnie na nim wykładać. Główne obszary zainteresowań zawodowych skupiają się na takich zagadnieniach, jak prawo pracy, prawo administracyjne, prawo budowlane i prawo cywilne. Biegle włada językiem angielskim.