Kancelaria SGS

Adwokaci i Radcowie Prawni

Sorówka i Wspólnicy sp. k.


Kancelaria SGS specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Głównym obszarem praktyk kancelarii są prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze, prawo zamówień publicznych, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo korporacyjne, prawo ubezpieczeniowe, prawo pracy i prawo rodzinne.


WSPÓLNICY


Szymon Sorówka

radca prawny/wspólnik

Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wpisany na listę radców prawnych uchwałą Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada 5-letnie doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze osób prawnych w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, prawa budowlanego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych oraz prawa upadłościowego i naprawczego. Pracując w renomowanych wrocławskich kancelariach, zajmował się doradztwem prawnym i prowadzeniem spraw sądowych podmiotów z branży budowlanej, wydobywczej, medycznej, jak również syndyków masy upadłości oraz osób fizycznych w sporach pozostających w zakresie wyżej wskazanych gałęzi prawa. Biegle posługuje się językiem angielskim.


 

Krzysztof Gorlewski,

apl. adwokacki/wspólnik

Wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Okręgowej Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując w renomowanych wrocławskich kancelariach adwokackich i radców prawnych, a także jako In-House Lawyer spółek z branży budownictwa drogowego i branży wydobywczej. W dotychczasowej pracy zajmował się między innymi udzielaniem porad prawnych oraz rozwiązywaniem problemów prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Negocjował i opiniował zawierane przez spółki umowy (m.in. umowy o roboty budowlane, w tym umowy oparte na FIDIC, dostawy, najmu, dzierżawy, sprzedaży, leasingu, konsorcjum, transportowe, zlecenia, użyczenia). Zapewniał obsługę spółek grupy kapitałowej w zakresie prawa kontraktowego i korporacyjnego. Brał udział w procesach due diligence oraz restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych. Doradzał w zakresie kompleksowego zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej obsługiwanych podmiotów.  Posługuje się językiem angielskim.


WSPÓŁPRACOWNICY


Marcin Rostocki

adwokat

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 2011 r. również doktorant w Zakładzie Prawa Administracyjnego. W 2012 r. został członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Swoją przygodę z praktyką zawodową rozpoczął już w trakcie studiów, podczas których zdobywał doświadczenie zawodowe we wrocławskich kancelariach prawnych, a także w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UWr, w latach 2010-2011 pełniąc funkcję Prezesa Zarządu. Doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń zdobywał we wrocławskich i oleśnickich liceach, w których prowadził liczne projekty pod szyldem Uniwersytetu Wrocławskiego, aby następnie na nim wykładać. Główne obszary zainteresowań zawodowych skupiają się na takich zagadnieniach, jak prawo pracy, prawo administracyjne, prawo budowlane i prawo cywilne. Biegle włada językiem angielskim.


Beata Ćwik

aplikant adwokacki

Wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu. Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła kurs prawa amerykańskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie organizowany przy współpracy z Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology. Obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie poświęconą Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Doświadczenie zdobywała pracując w renomowanych wrocławskich kancelariach prawnych. Obszarem jej zainteresowań i aktywności zawodowej jest głównie prawo cywilne, rodzinne i własności intelektualnej. Zajmowała się także sprawami z branży ubezpieczeniowej. Biegle włada językiem angielskim.


Paulina Moroz

reprezentant kancelarii

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Posiada 6-letnie doświadczenie w pracy w agencji reklamowej. Pełniła funkcję członka zarządu w stowarzyszeniu Pro Copyright, zajmującym się ochroną praw autorskich. Współpracowała z kancelariami prawnymi na rzecz właścicieli praw autorskich. Interesuje się kuchniami świata, a jej pasją są podróże po całym świecie. Posługuje się językiem angielskim.